10 پزشک

دكتر مولود عباس زاده

جراح و متخصص زنان و زايمان

ساعت های حضور در بیمارستان:

 • شنبه عصر
 • دوشنبه عصر

دكتر فرح قاسمي

جراح و متخصص زنان و زايمان

ساعت های حضور در بیمارستان:

 • پنجشنبه صبح

دكتر محمد مشهوري

جراح كليه، مجاري ادراري و تناسلي(اورولوژي)

ساعت های حضور در بیمارستان:

 • شنبه صبح
 • دوشنبه عصر
 • سه شنبه صبح

دكتر صادق قدري

جراح مغز و اعصاب

ساعت های حضور در بیمارستان:

 • سه شنبه عصر

دكتر ابوالقاسم زارع

جراح مغز و اعصاب

ساعت های حضور در بیمارستان:

 • شنبه صبح
 • یکشنبه صبح
 • پنجشنبه صبح

دكتر فرهاد فلاحي

متخصص بيماري هاي مغز و اعصاب (نورولوژي)

ساعت های حضور در بیمارستان:

 • یکشنبه صبح
 • سه شنبه صبح

دكتر بتول دادخواه

متخصص بيماري هاي مغز واعصاب(نورولوژي)

ساعت های حضور در بیمارستان:

 • سه شنبه عصر
 • چهارشنبه صبح
 • پنجشنبه صبح

دكتر كريم نيكپوري

جراح مغز و اعصاب

ساعت های حضور در بیمارستان:

 • دوشنبه صبح
 • چهارشنبه صبح

ساعت های حضور در بیمارستان:

 • دوشنبه عصر

دكتر مهران بگلري

جراح عمومی

ساعت های حضور در بیمارستان:

 • دوشنبه شب