دكتر فرشته آرين فر

دكتر فرشته آرين فر

متخصص قلب و عروق

تخصص

متخصص قلب و عروق

اطللاعات تماس

info@alghadirhospital.ir

ساعت های حضور در بیمارستان

  • یکشنبه صبح
  • سه شنبه صبح
  • پنجشنبه صبح

در باره پزشک

متخصص قلب و عروق