دكتر مهران بگلري

دكتر مهران بگلري

جراح عمومی

تخصص

جراح عمومی

اطللاعات تماس

info@alghadirhospital.ir

ساعت های حضور در بیمارستان

  • دوشنبه شب

در باره پزشک

جراح عمومي