دكتر مهسا برجي

دكتر مهسا برجي

متخصص قلب و عروق

تخصص

متخصص قلب و عروق

اطللاعات تماس

info@alghadirhospital.ir

ساعت های حضور در بیمارستان

  • دوشنبه صبح
  • سه شنبه عصر

در باره پزشک

متخصص قلب و عروق