دكتر عبدالهادی دانشی

دكتر عبدالهادی دانشی

جراح مغز و اعصاب

تخصص

جراح مغز و اعصاب

اطللاعات تماس

info@alghadirhospital.ir

ساعت های حضور در بیمارستان

  • چهارشنبه عصر

در باره پزشک

اخذ دكتراي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي همدان

اخذ درجه تخصصي جراحي مغز واعصاب از دانشگاه علوم پزشكي شيراز 

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران