دكتر سیروس الهیان

دكتر سیروس الهیان

جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

تخصص

جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

اطللاعات تماس

info@alghadirhospital.ir

ساعت های حضور در بیمارستان

  • یکشنبه صبح
  • دوشنبه عصر و شب
  • چهارشنبه عصر و شب

در باره پزشک

اخد دوره دكتراي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

اخذ دوره تخصصي ارتوپدي از دانشگاه علوم پزشكي ايران

بورد تخصصي جراحي استخوان و مفاصل(ارتوپد)