دكتر فريبا قاضي مغربي

دكتر فريبا قاضي مغربي

جراح عمومی

تخصص

جراح عمومی

اطللاعات تماس

info@alghadirhospital.ir

ساعت های حضور در بیمارستان

  • یکشنبه عصر
  • چهارشنبه صبح

در باره پزشک

جراحی عمومی