دكتر علیرضا حاجی

دكتر علیرضا حاجی

جراح استخوان ومفاصل(ارتوپد)

تخصص

جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

اطللاعات تماس

info@alghadirhospital.ir

ساعت های حضور در بیمارستان

  • شنبه عصر

در باره پزشک

اخذ دكتراي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي ايران

اخذ درجه تخصصي ارتوپدي از دانشگاه علوم پزشكي ايران