دكتر دليله محصل جمشيدي

دكتر دليله محصل جمشيدي

متخصص بيماري هاي داخلي

تخصص

متخصص بيماري هاي داخلي

اطللاعات تماس

info@alghadirhospital.ir

ساعت های حضور در بیمارستان

  • یکشنبه صبح
  • دوشنبه صبح

در باره پزشک

متخصص بيماري هاي داخلي