دكتر حسين كسرائيان

دكتر حسين كسرائيان

متخصص قلب و عروق

تخصص

متخصص قلب و عروق

اطللاعات تماس

info@alghadirhospital.ir

ساعت های حضور در بیمارستان

  • دوشنبه عصر
  • چهارشنبه عصر
  • پنجشنبه عصر

در باره پزشک

متخصص قلب و عروق