دكتر حسنعلي متانت

دكتر حسنعلي متانت

متخصص بيماري هاي داخلي-فوق تخصص گوارش

تخصص

متخصص بيماري هاي داخلي

اطللاعات تماس

info@alghadirhospital.ir

ساعت های حضور در بیمارستان

  • یکشنبه عصر
  • پنجشنبه عصر

در باره پزشک

اخذ دوره عمومي از دانشگاه علوم پزشكي كرمان

اخذ درجه تخصصي بيماري هاي داخلي از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

اخذ درجه فوق تخصصي بيماري هاي گوارش و كبد از دانشگاه علوم پزشكي ايران

بورد تخصصي بيماري هاي داخلي-بورد فوق تخصص بيماري هاي گوارش و كبد بزرگسالان