دكتر سيدجواد مير اسماعيلي

دكتر سيدجواد مير اسماعيلي

متخصص قلب و عروق

تخصص

متخصص قلب و عروق

اطللاعات تماس

info@alghadirhospital.ir

ساعت های حضور در بیمارستان

  • پنجشنبه عصر

در باره پزشک

بورد تخصصي بيماري هاي قلب و عروق