دكتر زهرا ربيعي

دكتر زهرا ربيعي

متخصص گوش و حلق و بيني

تخصص

متخصص گوش و حلق و بيني

اطللاعات تماس

info@alghadirhospital.ir

ساعت های حضور در بیمارستان

  • یکشنبه صبح
  • چهارشنبه صبح

در باره پزشک

متخصص گوش و حلق و بيني