دكتر جليل رجبي

دكتر جليل رجبي

متخصص بيماري هاي عفوني و گرمسيري

تخصص

متخصص بيماري هاي عفوني و گرمسيري

اطللاعات تماس

info@alghadirhospital.ir

ساعت های حضور در بیمارستان

  • چهارشنبه عصر

در باره پزشک

بورد تخصصي بيماري هاي عفوني و گرمسيري