دكتر رامين عشرتخواه

دكتر رامين عشرتخواه

جراح كليه، مجاري ادراري و تناسلي(اورولوژي)

تخصص

جراح كليه، مجاري ادراري و تناسلي(اورولوژي)

اطللاعات تماس

info@alghadirhospital.ir

ساعت های حضور در بیمارستان

  • سه شنبه عصر

در باره پزشک

جراح كليه و مجاري ادرار