دكتر جواد صاحبي

دكتر جواد صاحبي

جراح عمومی

تخصص

جراح عمومی

اطللاعات تماس

info@alghadirhospital.ir

ساعت های حضور در بیمارستان

  • شنبه عصر

در باره پزشک

اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ارتش

 اخذ درجه تخصصی جراحي عمومي از دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي