دكتر حسينعلي صالحي

دكتر حسينعلي صالحي

متخصص بيماري هاي مغز واعصاب(نورولوژي)

تخصص

متخصص بيماري هاي مغز و اعصاب (نورولوژي)

اطللاعات تماس

info@alghadirhospital.ir

ساعت های حضور در بیمارستان

  • دوشنبه عصر
  • چهارشنبه عصر

در باره پزشک

اخذ دكتراي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي تبريز

اخذ درجه تخصصي نورولوژي از دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

بورد تخصصي بيماري هاي مغز و اعصاب(نورولوژي)