دكتر عليرضا وزيرنيا

دكتر عليرضا وزيرنيا

جراح كليه مجاري ادراري و تناسلي (اورولوژي)-فلوشيپ پيوند كليه

تخصص

جراح كليه مجاري ادراري و تناسلي (اورولوژي)-فلوشيپ پيوند كليه

اطللاعات تماس

info@alghadirhospital.ir

ساعت های حضور در بیمارستان

  • شنبه عصر
  • پنجشنبه صبح

در باره پزشک

اخذ دوره دكتراي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي شيراز

اخذ درجه تخصصي جراحي كليه مجاري ادراري و  تناسلي از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

فلوشيپ جراحي پيوند كليه از دانشگاه علوم پزشكي تهران