دكتر ابوالقاسم زارع

دكتر ابوالقاسم زارع

جراح مغز و اعصاب

تخصص

جراح مغز و اعصاب

اطللاعات تماس

info@alghadirhospital.ir

ساعت های حضور در بیمارستان

  • شنبه صبح
  • یکشنبه صبح
  • پنجشنبه صبح

در باره پزشک

اخذ دكتراي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي شيراز

اخذ درجه تخصصي جراحي مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشكي اصفهان