دكتر مهدی همتی

دكتر مهدی همتی

جراح استخوان ومفاصل(ارتوپد)

تخصص

جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

اطللاعات تماس

info@alghadirhospital.ir

ساعت های حضور در بیمارستان

  • یکشنبه عصر
  • چهارشنبه عصر

در باره پزشک

اخذ دكتراي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي مشهد

اخذ دوره تخصصي ارتوپدي از دانشگاه علوم پزشكي ايران

بورد تخصصي جراحي استخوان و مفاصل(ارتوپد)