برنامه هفتگی درمانگاه ها

اسامي پزشكان شاغل در بيمارستان و درمانگاه الغدير(خيريه)
ايام هفته شيفت ويزيت قلب اكو تست ورزش خون  اطفال گوارش داخلي مغزواعصاب جراح مغزواعصاب ريه اعصاب و روان داخلي عمومي عفوني ارتوپدي ارولوژي گوش و حلق و بيني زنان و مامايي چشم پوست و مو جراح عمومي غدد تغذيه 
شنبه صبح بهلولي/ قواميان   بهلولي   فرخاني مجديانفر فيضي زارع   شاه ويسي 11-13   باقرزاده /كرمي مشهوري رضواني جلوه/سليميان شيرخانلو   طالب رضا دهقانيان  
عصر قواميان قواميان قواميان     سعيدي فلاحي ميرزامحمد   نصري 14-16 وزيريان عفوني حاجي /غياثي وزيرنيا تبريزيان كرامتي/شهرياري     صاحبي بهرامي  
شب                       غياثي     كشيك     صاحبي    
يكشنبه صبح هاشمي/ قواميان هاشمي /قواميان قدردان   سيد جمشيدي  فلاحي زارع   همداني   نعيمي/ الهيان چرخ چي ربيعي آهنگري/سليميان شيرخانلو   شهسواري اشتري  
عصر هاشمي  هاشمي  قدردان   پورحسن/ غفوري متانت محموديان نوار عصب بابلي   نصري 16-18 حميدي عفوني باقرزاده /همتي كمالي ابوالحسني اكبري/ناظريان     قاضي اشتري  
شب                       باقرزاده     كشيك     ارامش    
دوشنبه صبح قواميان /رمضاني/ قدردان رمضاني/ قدردان رمضاني /قدردان شكوري10-8 فرخاني جمشيدي  فيضي نيكپوري بهاري   براتي عفوني حقيقي فرد /كرمي چرخ چي رضواني بهنام /آقامفيد جعفرنژاد   جنيدي/صاحبي دهقانيان  
عصر قواميان قواميان قواميان     بابايي صالحي قاسمي ساعت 4.30   نصري 14-16   الهيان مشهوري كلاني كرامتي /عباس زاده     موسويان برنجيان  
شب                       الهيان      بهنام     رخشان    
سه شنبه صبح قواميان       سيد مجديانفر فلاحي ميرزامحمد   همداني   حقيقي فرد/ كرمي مشهوري رضواني افتخاربني هاشم/امامي عظمتي صادقيان طالب رضا اشتري يزديان
عصر قواميان قواميان قواميان   پورحسن /غفوري سعيدي دادخواه قدري   نصري 16-18   باقرزاده/ لك چرخ چي ولي زاده شهرياري/جلوه     صاحبي بهرامي  
شب         پورحسن             باقرزاده     كشيك     صاحبي    
چهارشنبه صبح قدردان/ قواميان قواميان   رضايي فرخاني مجديانفر دادخواه نيكپوري بهاري     كرمي/ عزيزي محمدي ربيعي اطهر/افتخاري مرتضي   قاضي/طالب رضا دهقانيان طالع
عصر شمسعلي/قواميان قواميان قواميان     مجديانفر صالحي دانشي   جعفري 14-16 رجبي عفوني الهيان همتي چرخ چي كلاني قدسي /كرامتي   اشرافي جنيدي    
شب         پورحسن             الهيان     كشيك     جنيدي    
پنج شنبه صبح برجي /قواميان قدردان قدردان   سيد بابايي دادخواه زارع   فرنيا براتي عفوني كرمي/لك وزيرنيا رضواني هدايتي/قاسمي هوشيارزاده/ قريشي صادقيان شهسواري افتخارزاده  
عصر ميراسماعيلي قواميان/ ميراسماعيلي قواميان /ميراسماعيلي   پورحسن متانت ال اسحاق         برزو /نعيمي كمالي ابوالحسني آقامفيد/بزرگ زاده     طالب رضا    
شب         پورحسن             برزو            قاضي/جنيدي    
   
 داخلي قلب هر روز صبح آقاي دكتر عطايي سه شنبه عصر خانم فريده اصفهاني ساعت 15-18    
سه شنبه صبح روماتولوژي دكتر رمضاني  چهارشنبه ساعت 14 گفتاردرماني دكترمحمدزاده 4شنبه ساعت 9 صبح كلينيك درد دكتر جليلي شنوايي سنجي نوزادان پنجشنبه ها ساعت 8 صبح