کلینیک دندانپزشکی

كلينيك دندانپزشكي الغدير آماده ارائه خدمات روتين دندانپزشكي به كليه مراجعين محترم مي باشد.