برنامه هفتگی درمانگاه ها

اسامي پزشكان شاغل در بيمارستان و درمانگاه الغدير(خيريه)
ايام هفته شيفت ويزيت قلب اكو تست ورزش خون  اطفال گوارش داخلي مغزواعصاب جراح مغزواعصاب ريه اعصاب و روان  عفوني ارتوپدي ارولوژي گوش و حلق و بيني زنان و مامايي چشم پوست و مو جراح عمومي غدد تغذيه 
شنبه صبح بهلولي/ قواميان  قواميان بهلولي   فرخاني مجديانفر فيضي زارع   شاه ويسي  وزيريان عفوني

باقرزاده

كرمي

مشهوري  

بزرگ زاده

سليميان

شيرخانلو   طالب رضا دهقانيان  
عصر قواميان قواميان قواميان     سعيدي فلاحي ميرزامحمد   نصري    حاجي غياثي وزيرنيا نيك بخت

كرامتي

شهرياري

    صاحبي بهرامي  
شب                       غياثي     كشيك     صاحبي    
يكشنبه صبح  قواميان قواميان قدردان   سيد جمشيدي  فلاحي زارع   همداني   نعيمي الهيان چرخ چي ربيعي

آهنگري

سليميان

شيرخانلو   شهسواري اشتري  
عصر هاشمي  هاشمي  قدردان   پورحسن غفوري متانت محموديان نوار عصب  بابلي   نصري  حميدي عفوني باقرزاده همتي كمالي ابوالحسني

اكبري

ناظريان

    قاضي اشتري  
شب                     باقرزاده     كشيك      آرامش    
دوشنبه صبح قواميان / قدردان  قدردان قدردان

شكوري

8-9

فرخاني جمشيدي  فيضي نيكپوري بهاري موسوي براتي  حقيقي فرد كرمي چرخ چي كلاني

بهنام 

آقامفيد

جعفرنژاد   جنيدي/صاحبي دهقانيان  
عصر قواميان قواميان قواميان     بابايي صالحي قاسمي     نصري    الهيان مشهوري بابايي كرامتي عباس زاده     موسويان برنجيان  
شب                       الهيان      بهنام     رخشان    
سه شنبه صبح قواميان       سيد مجديانفر فلاحي ميرزامحمد   همداني   حقيقي فرد كرمي مشهوري  

افتخاربني هاشم

امامي

عظمتي صادقيان طالب رضا   يزديان
عصر قواميان قواميان قواميان   پورحسن غفوري

سعيدي

آندوسكوپي

دادخواه قدري   نصري   

باقرزاده

لك

چرخ چي  

شهرياري

جلوه

    صولتي/رخشان/صاحبي بهرامي  
شب                     باقرزاده     كشيك      صولتي/پورمند    
چهارشنبه صبح قدردان/ قواميان قواميان     فرخاني مجديانفر دادخواه نيكپوري بهاري     كرمي عزيزي محمدي ربيعي

اطهر

افتخاري

مرتضي   قاضي/جنيدي دهقانيان طالع
عصر قواميان قواميان قواميان     مجديانفر صالحي دانشي   جعفري  رجبي عفوني الهيان همتي چرخ چي كلاني

قدسي

كرامتي

  اشرافي جنيدي  
شب                     الهيان     كشيك     جنيدي    
پنج شنبه صبح

قواميان

آرين فر

قدردان قدردان   سيد بابايي دادخواه زارع   فرنيا براتي كرمي-لك وزيرنيا  

قاسمي

هدايتي فر

هوشيارزاده قريشي صادقيان شهسواري اشتري  
عصر ميراسماعيلي قواميان/ ميراسماعيلي قواميان /ميراسماعيلي   پورحسن متانت آل اسحاق         برزو نعيمي كمالي ابوالحسني

آقامفيد

بزرگ زاده

    طالب رضا    
شب                     برزو            رخشان    
   
 داخلي قلب هر روز صبح آقاي دكتر عطايي سه شنبه صبح روماتولوژي:دكتر رمضاني چهارشنبه صبح ساعت 9 كلينيك درد دكتر جليلي شنوايي سنجي نوزادان پنجشنبه ها ساعت 8 صبح 
دوشنبه ساعت 14 گفتاردرماني دكترمحمدزاده سه شنبه عصر خانم فريده اصفهاني ساعت 15 تا 18