فرم سنجش رضايتمندی مراجعين اورژانس

ضمن تشکر از شما جهت تکمیل این پرسشنامه خواهشمندیم با دقت و حوصله پرسشنامه را تکمیل نموده و بیمارستان را در راستای ارتقای پیشرفت همراهی فرمایید.

خاطرنشان می سازد اطلاعات محرمانه می ماند.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
کد امنیتی را در کادر روبر وارد نمایید :
Invalid Input