اطلاعات تماس :

آدرس : خیابان هنگام-میدان الغدیر-بیمارستان الغدیر

تلفن :۰۲۱۷۷۸۰۸۸۸۰

نمایش مسیر دسترسی