دكتر شهنام بابلي

دكتر شهنام بابلي

جراح مغز و اعصاب

تخصص

جراح مغز و اعصاب

اطللاعات تماس

info@alghadirhospital.ir

ساعت های حضور در بیمارستان

  • یکشنبه عصر
  • دوشنبه عصر

در باره پزشک

اخذ دكتراي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي ايران

اخذ درجه تخصصي جراحي مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشكي تبريز