دكتر فرهاد فيضي

دكتر فرهاد فيضي

متخصص بيماري هاي مغز و اعصاب (نورولوژي)

تخصص

متخصص بيماري هاي مغز و اعصاب (نورولوژي)

اطللاعات تماس

info@alghadirhospital.ir

ساعت های حضور در بیمارستان

  • شنبه صبح

در باره پزشک

اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي 

اخذ درجه تخصصی نورولوژي از دانشگاه علوم پزشکی شيراز