دكتر احسان جنيدي

دكتر احسان جنيدي

جراح عمومی

تخصص

جراح عمومی

اطللاعات تماس

info@alghadirhospital.ir

ساعت های حضور در بیمارستان

  • چهارشنبه عصر و شب

در باره پزشک

بورد تخصصي جراحي عمومي