دكتر ابوالفضل رخشان

دكتر ابوالفضل رخشان

جراح عمومی

تخصص

جراح عمومی

اطللاعات تماس

info@alghadirhospital.ir

ساعت های حضور در بیمارستان

  • سه شنبه عصر و شب
  • پنجشنبه شب

در باره پزشک

متخصص جراحي عمومي