دكتر محمد شهسواري

دكتر محمد شهسواري

جراح عمومی

تخصص

جراح عمومی

اطللاعات تماس

info@alghadirhospital.ir

ساعت های حضور در بیمارستان

  • یکشنبه صبح
  • دوشنبه صبح
  • پنجشنبه صبح

در باره پزشک

اخذ دكتراي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

اخذ درجه تخصصي جراحي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

بورد تخصصي جراحي عمومي