دكتر امير طالب رضا

دكتر امير طالب رضا

جراح عمومی

تخصص

جراح عمومی

اطللاعات تماس

info@alghadirhospital.ir

ساعت های حضور در بیمارستان

  • شنبه صبح
  • سه شنبه صبح
  • پنجشنبه عصر

در باره پزشک

اخذ دوره دكتراي عمومي از دانشگاه شهيد بهشتي

اخذ درجه تخصصي جراحي عمومي از دانشگاه شهيد بهشتي

بورد تخصصي جراحي عمومي