برگزاري مراسم تقدير و تشكر از پزشكان بيمارستان الغدير به مناسبت روز پزشك اول شهريور 1400

برگزاری مراسم روز پزشک شهريور 1400 در سالن همایش بیمارستان الغدیر به منظور تقدیر و تشکر از زحمات پزشکان شاغل در بیمارستان با حضور متولیان، ریاست بیمارستان جناب اقاي دكتر ذاكر و  جمعی از پزشکان با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.