کلینیک اطفال

كلينيك اطفال و نوزادان بيمارستان خيريه الغدير هر روز در دو شيفت صبح و عصر آكاده خدمت به اطفال 15-1 سال و همچنين نوزادان مي باشد. كلينيك تخصصي اطفال با حضور همكاران متخصص اطفال با تجهيزات كامل جهت معاينه سرپايي اطفال و نوزادان مي باشد. 

شنوايي سنجي نوزادان پنجشنبه ها ساعت 8 صبح 

پزشکان

ما یک تیم عالی از پزشکان ماهر، بسیار با تجربه و با انگیزه فوق العاده داریم. ما برای انتظارات .، نیازها و استانداردهای شما تلاش می کنیم. با پزشکان ما در اینجا ملاقات کنید
دكتر فاطمه داوودي

دكتر فاطمه داوودي

متخصص اطفال

دكتر موسي خراساني

دكتر موسي خراساني

فوق تخصص اطفال

دكتر علي روشني تبريزي

دكتر علي روشني تبريزي

فوق تخصص اطفال

دكتر نيره كريمي

دكتر نيره كريمي

متخصص اطفال

دكتر سارا نيك آفرين

دكتر سارا نيك آفرين

متخصص اطفال

دكتر نگار حبيبي

دكتر نگار حبيبي

متخصص اطفال

دكتر راضيه احساني

دكتر راضيه احساني

متخصص اطفال

دكتر سميرا رجبي

دكتر سميرا رجبي

متخصص اطفال