10 پزشک

دكتر بهمن شاه ويسي

متخصص اعصاب و روان

ساعت های حضور در بیمارستان:

 • شنبه صبح

دكتر جواد همداني

متخصص اعصاب و روان

ساعت های حضور در بیمارستان:

 • یکشنبه صبح
 • سه شنبه صبح

دكتر ترانه صادقيان

متخصص پوست و مو

ساعت های حضور در بیمارستان:

 • سه شنبه صبح
 • پنجشنبه صبح

ساعت های حضور در بیمارستان:

 • سه شنبه صبح

دكتر فهيمه مرتضي

جراح و متخصص چشم

ساعت های حضور در بیمارستان:

 • چهارشنبه صبح

دكتر محمدعلي يزديان

متخصص تغذيه

ساعت های حضور در بیمارستان:

 • سه شنبه صبح

دكتر مسعود حيدريان

متخصص طب اورژانس

ساعت های حضور در بیمارستان:

 • سه شنبه صبح و عصر

دكتر محسن وليزاده

متخصص طب اورژانس

ساعت های حضور در بیمارستان:

 • چهارشنبه صبح و عصر

دكتر مهسا برجي

متخصص قلب و عروق

ساعت های حضور در بیمارستان:

 • دوشنبه صبح
 • سه شنبه عصر

دكتر حسين كسرائيان

متخصص قلب و عروق

ساعت های حضور در بیمارستان:

 • دوشنبه عصر
 • چهارشنبه عصر
 • پنجشنبه عصر