دکتر ابراهيم ذاكر
دکتر ابراهيم ذاكرریاست بیمارستان
محمدجعفر نعمت الهي
محمدجعفر نعمت الهيمترون (مدیر پرستاری)
دكتر فرخ وزين دل
دكتر فرخ وزين دلمسئول فني بيمارستان