ساعات ملاقات

ساعات ملاقات به شرح ذيل مي باشد:

بخشهاي عمومي:  همه روزه از ساعت 15 الي 16

بخش هاي ويژه: روزهاي زوج و جمعه ها از ساعت 15 الي 16