بخش ICU

اين بخش با 21 تخت فعال در سه قسمت مجزا آماده انتقال فوري بيماران بدحال مي‌باشد.

اين بخش داراي کليه امکانات پيشرفته براي مراقبت از بيماران بدحال (شامل مراقبت‌هاي تنفسي، قلبي و نگهداري درازمدت بيماران) مي‌باشد.

مراقبت از هر تخت توسط پرستار ورزيده و اختصاصي انجام شده و پزشک متخصص ICU همواره در اين بخش حضور دائم دارد.