رسالت، چشم انداز و ارزش های بیمارستان الغدیر

ما بر آنیم تا با همت و امید بر خداوند بزرگ و ارائه خدمات درمانی با کیفیت و قیمت مناسب در راستای ارتقای سلامت جامعه گامی بلند برداریم و همواره ارزش های خود را بر اصل مشتری مداری، تعهد و مسئولیت پذیری، شور و نشاط و همدلی، رعایت مسائل زیست محیطی و همچنین مشارکت و همدلی قرار نهاده ایم. امید است با این چشم انداز که همواره در حال خدمت رسانی به خلق خدا هستیم نائل به کسب عنوان درجه یک عالی اعتبار بخشی باشیم تا بتوانیم بیش از پیش در این راه گام برداریم.