بلوک زایمان

اين بخش با امکانات روز دنيا جهت تسهيل و انجام زايمان طبيعي مجهز مي‌باشد.