بخش داخلی

اين  بخش جهت سرويس‌ دهي به مراجعين با مشکلات مختلف داخلي شامل قلب و عروق، غدد، کليوي، ريوي، روماتولوژي خون با 16 تخت فعال با تجهيزات و امکانات لازم فني و انساني در حال خدمت‌ رساني مي‌باشد.