آنژیوگرافی قلب

ساعات فعالیت:

از 8 صبح لغايت 7 بعدازظهر (به غير از روزهاي تعطيل)

آقاي دكتر خسرو بهلولي فوق‌ تخصص قلب، عروق و اينترونشيست در تمام روزهاي هفته جوابگوي بيماران محترم مي‌باشد.

روزانه بيماران با دستور بستري توسط پزشك معالج به صورت سرپايي و اكتيو پس از پذيرش و تشكيل پرونده در واحد پذيرش به بخش post cath ارجاع داده مي‌شوند. در بخش پس از كنترل پرونده و نصب دستبند به مچ دست بيمار و پس از تعويض لباس و پوشيدن گان و لباس يكبار مصرف و چك دوطرفه ناحيه فمورال و كشاله ران بيمار به تخت خود كه نام و نام خانوادگي وي برتابلوي بالاي سر بيمار نوشته شده است راهنمايي مي‌شود پس كنترل علائم حياتي و گرفتن شرح حال و history بيمار، خط وريدي مناسب در ساعد دست گرفته شده و يك ليتر سرم به صورت kvo جهت بيمار گذاشته مي‌شود. پس از كنترل بيمار از نظر NPO بودن و كنترل آزمايشات روتين جهت انجام آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (PCI) نظير CBCdiff-BUN-Cr-PT-PTT(INR)-HBS Ag- HCVAntib- HIV Ab بيمار منتقل بخش آنژيوگرافي جهت انجام كاتتريزاسيون مي‌گردد. لازم به ذكر است قبل از انتقال بيمار به اتاق كت پريمديكيشن قبل عمل شامل IM/STAT

Amp Hydrocortizon 100mg / Amp Diazpam 5mg / Amp Promethazin 1/4 Amp جهت بيماران تزريق مي‌گردد.

پس از هماهنگي با بخش كت لب بيمار توسط پرستار جهت تحويل به بخش آنژيوگرافي منتقل شده تا در سرويس پزشك معالج بستري گردد و آنژيوگرافي صورت پذيرد.

پس از تحويل بيمار به Nurs كت لب و كنترل آزمايشات و شيو ناحيه عمل، عدم داشتن دندان مصنوعي و زيورآلات و چك و كنترل لباس اتاق عمل بيمار به اتاق كت و تخت آنژيوگرافي جهت انجام پروسيجر منتقل مي گردد.

پس از انتقال بيمار به تخت آنژيوگرافي و دادن Position مناسب به بيمار و كنترل رگ و IV بيمار سرم به صورت slow جريان پيدا مي‌كند. پس از آماده كردن وسايل به صورت استريل و تحت شرايط مساعد، ناحيه كشاله ران به صورت دوطرفه با بتادين پرپ و درپ شده و پس از انداختن شان‌ها به ترتيب و گذاشتن شان پرفوره، پزشك معالج بازايلوكائين ناحيه انجام پروسيجر را بي حس نموده تا به بي‌دردي بيمار در حين انجام پروسيجر كمك نمايد. پس از بي حسي موضعي عمل پس از پيدا كردن نبض فمورال پشت شرياني مورد نظر (7f-6f) در محل تعبيه شده و پس از برقراري جريان خون تزريق محلول هپارينه داخل شيت انجام شده تا از لخته شده جريان خون در مسير كاتتر بكاهد پس از عبور گايدواير 035/0 و فرستادن كاتترهاي چپ و راست تخت فلوروسكوپي و عبور ار نواحي ايلياك و رسيدن به قوس آئورت و بررسي هر كدام كرونرها با تزريق ماده حاجب انجام مي‌گردد در حين تزريق ماده حاجب اگر بيمار دچار حالت گرگرفتگي شد به بيمار نحوه تنفس موثر و سرفه عميق آموزش داده مي‌شود. پس از اتمام آنژيوگرافي بيمار در وضعيت supine از تخت آنژيوگرافي به برانكارد منتقل شده تا به واحد ريكاوري فرستاده شود.

پس استقرار بيمار ريكاوري و كنترل علائم حياتي پشت شرياني تعبيه شده در اتاق كت در ناحيه فمورال بيمار قرار دارد تحت شرايط استريل خارج شده و نبض ناحيه فمورال به مدت 15 دقيقه تا هموستاز كامل شريان با دو انگشت نگه داشته مي‌شود پس از هموستاز كامل با پانسمان فشاري ، پانسمان شده و با يك عدد كيسه شن به وزنه 2-3 kg ناحيه كت حمايت مي‌شود. حين خروج پشت شرياني كنترل علائم حياتي بيمار از نظر بروز علائم وازوراگان (براديكاردي – تعريق – افت BP) ضروري است. همچنين كنترل نبض ناحيه ريستال و رنگ و دماي پاي بيمار نيز حائز اهميت مي‌باشد.

در صورت بروز علائم وازوراگان اقدامات پرستاري زير صورت مي‌پذيرد:

1- دادن Position شوك به بيمار

2- مانيتورينگ ECG و در صورت براديكاردي و افت 4S > HR ← تزريق يك دوز آمپول آتروپين به ميزان 0.5 mg

3- 500cc سرم N/S به صورت Free

پس از stable شدن علائم و كنترل محل كت از نظر بروز هماتوم و خونريزي بيمار قابل انتقال به بخش Post cath مي‌‌باشد.