پاتولوژی

اين واحد از ساعت 7 صبح الي 19 بعدازظهر آماده خدمات رساني به مراجعين گرامي مي باشد.

آسيب شناسي يا پاتولوژي يكي از اولين و قديمي ترين شاخه هاي تخصصي پزشكي مي باشد. كار پاتولوژي بررسي بافت هاي بدن جهت كشف بيماريها است .بافتهاي بدن شامل نسوج و مايعات بدن مي باشد. بخش آزمايشگاه تشخيص طبي يكي از زير شاخه هاي پاتولوژي مي باشد.

بخش ديگر و بسيار پر اهميت پاتولوژي بافت شناسي است.

در قسمت بافت شناسي كليه بافت هاي برداشته شده از بدن چه به روش جراحي و چه به روش نمونه برداري سرپايي يا نمونه برداري توسط آندوسكوپي كولونوسكوپي در بخش پاتولوژي پس از پردازش برش و رنگ آميزي به روش هاي مختلف توسط متخصص آسيب شناسي با كمك ميكروسكوپ مورد بررسي قرار گرفته و تشخيص داده مي شود.

تشخيص نمونه ها شامل وجود يا عدم وجود تومور بوده كه به نوبه خود بدخيم (سرطاني) بودن يا خوش خيم بودن تومور ها و تعيين نوع اختصاصي هر تومور نيز وظيفه پاتولوژيست مي باشد.

همچنين در بسياري موارد نمونه ها مربوط به تومور نيست و پاتولوژيست  بايستي نوع بيماري را براي جراح يا پزشك درخواست كننده تعيين نمايد.

از ديگر امكانات بخش پاتولوژي برش به روش فريز كردن مي باشد كه بيشتر در مورد نمونه هاي اورژانس ارسالي از اتاق عمل مي باشد كه با استفاده از دستگاه مخصوص انجام گرفته و متخصص اسيب شناس به محض ارسال نمونه در مدت زمان بين 15 دقيقه تا نيم ساعت به جراح در اتاق عمل اعلام مي نمايد كه نمونه بدخيم  بوده يا خوش خيم است.

جراح پس از اطلاع از اين امر و درحاليكه بيمار همچنان در اتاق عمل بيهوش مي باشد بسته به نوع تشخيص عمل را ادامه خواهد داد.

نمونه مايعات ارسالي شامل تست پاپ اسمير جهت سرطان گردن رحم و ديگر مايعاتي كه توسط پزشكان با سرنگ از بدن خارج مي شود نيز جهت رد بدخيمي  براي اين  بخش ارسال مي گردد.

بطور كلي بسياري ازاعمال  جراحي يا درمان هاي بعد از جراحي نيازمند تشخيص اوليه بيماري توسط پزشك متخصص پاتولوژي مي باشد.